Personal Record

Per Hård af Torestorp

Was at most 59 years.

Father:Johan Hård af Torestorp (1696 - 1725)
Mother:Britta Höök

Born:1722-10 Öltorp, Österbitterna (R)
Residence:1747 Håvet, Sätila (P)
Residence:between 1755 and 1758 Sprakared Gunnarsg.,Örby (P)
Immigrated:1760 Lundsbo, Örby (P)
Immigrated:1769 Brättingstorp Hed, Brättingstorp Storeg., Örby (P)
Mantalsskriven:from 1769 to 1783 Brättingstorp Hed, Brättingstorp Storeg., Örby (P) 1)
Immigrated:1777-01-05 Grönemad, Åsen, Örby (P)
dotter föds:1780-11-09 Grönemad, Åsen, Örby (P)
Dead:1782-06-04 Örby (P)

Marriage with Maria Elisabet Skoug (1722 - 1799)

Marriage:

Children:
Gustav Persson (1747 - )

Marriage with Barbro Elisabeth von Wallwitz (1737 - 1800)

Marriage:1756-06-10 Tubbetorp, Österbitterna (R)

Children:
Ulrika Margareta Hård Pehrsdotter (1757 - 1825)
Karl Johan Hård Seglorin (1759 - 1819)
Samuel Hård (1762 - 1841)
Britta Christina Hård Pehrsdotter (1766 - 1828)
Johan Georg Hård Sedig (1772 - 1853)
Lennart Hård Stolt (1777 - 1852)
Agneta Hård (1780 - 1780)

Notes

Adlig: Hård af Torestorp. Volontär vid Garnisonsregementet i Göteborg 1736 3/10,
Furir vid Älvsborgs regemente i juni 1740.
Förare därstädes i nov.1742.
Sergant i juni 1750.
Blev p.g.a sjukdom föravskedad från tjänsten (före 1767). Officerare och underofficerare fick på den tiden understöd från Arméns Pensionskassa. Att detta understöd var otillräckligt för en familj att leva på kan vi förstå om vi läser i domboken för sommartinget 1767.
"Hos tingsrätten anhöll föravskedade sergeanten vid Kungliga Älvsborgs regemente Wälborne Herr Pehr Hård om intygande över dess allmänt bekanta nog beträngda och medellösa tillstånd, och som tingsrätten nogsamt har sig kunnigt, att bemälde sergeant här på orten icke äger någon fastighet eller vitterligen så mycket lös egendom, som till det mest nödvändiga behov eller hans försörjning på ålderdomen kan förslå, utan så mycket mera trycks av sina knappa villkor, som han numera icke lärer vara i stånd att själv förtjäna sin nödtorftiga utkomst till föda eller kläder m.m., så har tingsrätten denna dess begäran icke vägrat kunnat utan det honom äskade vittnesbörd genom domboken utdrag meddelat velat."
Bouppteckning.
Anno 1788 d. 23 Juni blef på anmodan af Enkan Barbro Elisabeth Wallwitz på Uddatorpet, Uddared i Örby socken ------- undertecknade att uträtta laga bouppteckning efter aflidne afskedade sergeanten vid ------ Kungliga Elfsborgs Regemente Per Hård som genom döden aflidit och efter sig lemnat.....


Personal History

YearAgeEvent
1722 Birth 1722-10 Öltorp, Österbitterna (R).
1724 Brother Lars Hård af Torestorp is born 1724 Öltorp, Österbitterna (R).
1725 Sister Märta Christina Hård af Torestorp is born 1725 Öltorp, Österbitterna (R).
1725 Father Johan Hård af Torestorp dies 1725-01-28 Öltorp, Österbitterna (R).
1737 Spouse Barbro Elisabeth von Wallwitz is born 1737-07-08 Tubbestorp, Österbitterna (R).
1742 Sister Märta Christina Hård af Torestorp dies 1742.
1747 Residence 1747 Håvet, Sätila (P).
1747 Son Gustav Persson is born 1747-07-20 Rolkesgården, Hulta, Sätila (P).
>1755 Residence between 1755 and 1758 Sprakared Gunnarsg.,Örby (P).
1756 Marriage Barbro Elisabeth von Wallwitz 1756-06-10 Tubbetorp, Österbitterna (R).
1757 Daughter Ulrika Margareta Hård Pehrsdotter is born 1757-02-17 Tubbetorp, Österbitterna (R) 2).
1759 Son Karl Johan Hård Seglorin is born 1759-11-19 Tubbetorp, Österbitterna (R).
1760 Immigration 1760 Lundsbo, Örby (P).
1762 Son Samuel Hård is born 1762-12-03 Lundsbo, Örby (P).
1766 Daughter Britta Christina Hård Pehrsdotter is born 1766-01-13 Lundsbo, Örby (P).
1769 Immigration 1769 Brättingstorp Hed, Brättingstorp Storeg., Örby (P).
>1769 Mantalsskriven from 1769 to 1783 Brättingstorp Hed, Brättingstorp Storeg., Örby (P).  1)
1772 Son Johan Georg Hård Sedig is born 1772-04-04 Brättingstorp Hed, Brättingstorp Storeg., Örby (P).
1777 Immigration 1777-01-05 Grönemad, Åsen, Örby (P).
1777 Son Lennart Hård Stolt is born 1777-01-05 Grönemad, Åsen, Örby (P).
1780 dotter föds 1780-11-09 Grönemad, Åsen, Örby (P).
1780 Daughter Agneta Hård is born 1780-11-09 Grönemad, Åsen, Örby (P).
1780 Daughter Agneta Hård dies 1780-11-09 Grönemad, Åsen, Örby (P).
1782 Death 1782-06-04 Örby (P).

Sources

1)Mantalslängder
  
2)Österbitterna C:1. sidan 209