Margaretas anor kommer liksom Per-Olofs från Mark och Kind på fadersidan, medan modersida kommer från sydöstra hörnet av Småland, bl.a. Långasjö, Ljuder, Älmeboda och bl.a. Eringsboda och Tving i Blekinge. 

Även här finns antavlor. En för Margaretas mor och en för hennes far.